Total Visits

Views
Referansebudsjettet 20209759
1973590
Ungdata 2019. Nasjonale resultater2401
Ungdata junior 2017–2018. Resultater fra en spørreundersøkelse blant elever i alderen 10 til 12 år.2052
Fritidsklubber i et folkehelseperspektiv. Analyser av statlige dokumenter 2007–2017 og Ungdata 2015–20171939
1931862
En utvikling som må snus. Bemanning og kompetanse i sykehjem og hjemmesykepleien1723
2011507
1781502
1961223