Sosiale medier|Journalistikk|Musikkjournalistikk ×
3 results
  1. Først og fremst artist - ikke først og fremst kvinne. Hvordan er mediene og musikkjournalistikken med på å underbygge stereotypier om kjønn hva gjelder kvinners rolle i musikkbransjen?

    Berg, Eline Kjøl ()

    Dette forskningsprosjektet er min bacheloroppgave og avsluttende del av min 3-årige utdanning i Medier og Kommunikasjon ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). I denne oppgaven belyser og problematiserer jeg mangelen på likestilling i norsk musikkliv, og medienes rolle og ansvar, her jeg diskute