Sosiale medier|Journalistikk|Etikk ×
9 results
 1. KRLE: et fag som samler?

  Arntsen, Kristian Ofte ()

  Denne oppgaven tar for seg hvordan begrunnelsen for endringene i skolens religions- og livssynsfag fra RLE til KRLE, påvirker fagets stilling som et felles fag i en felles skole. Gjennom intervju av Dagrun Eriksen fra KrF får vi innsikt i hvordan dette faget blir begrunnet fra deres side. KrF tok

 2. Feilkilder i rekrutteringsprosessen

  Ottosdottir, Andrea Lilja, Tsolkas, Helene ()

  Denne oppgaven handler om feilkilder i rekrutteringsprosessen og tiltak mot disse. Problemstillingen vår er “Hvorfor er feilkilder i rekrutteringsprosessen et problem til tross for eksisterende tiltak?”. Problemstillingen bygger på vår kjennskap til at feilkilder og diskriminering fortsatt fo

 3. Psykotiske pasienter som skjermes.

  Sakiri, Shprese ()

  ABSTRAKT: I denne bacheloroppgaven tar jeg for meg hvordan en sykepleier kan bidra til å ivareta verdigheten til psykotiske pasienter på skjermet enhet. Jeg har ikke tatt stilling til om skjerming er riktig eller overdrevent som behandlingsmetode. Jeg har benyttet litteraturstudie som metode, med

 4. Hjelp meg, jeg vil dø

  Hessen, Marte ()

  Bakgrunn: Denne bacheloroppgaven tar for seg spørsmålet om aktiv dødshjelp fra et sykepleiefaglig perspektiv. Den reflekterer rundt hvordan sykepleieren kan forholde seg til at pasienter som ber om aktiv dødshjelp, knyttet opp mot sykepleieteori og allmenn etisk teori. Problemstilling: ”Hvo

 5. Forebygging av tvang hos personer med demens

  Hagen, Karianne ()

  Bakgrunn: Tvang i sykehjem foretas oftere enn hva som er faglig forsvarlig og er en faglig og etisk utfordring. Denne oppgaven ønsker å utforske hvilke tilnærmingsmåter sykepleier kan bruke i samhandling med personer med demens slik at tvang forebygges. Problemstilling: Hvordan kan sykepleier b

 6. Forforståelsens betydning i profesjonelt sammenheng

  Samdani, Maliha ()

  I denne oppgaven har jeg valgt å skrive om forforståelse. Dette var et tema som traff meg da jeg var i praksis hos barnevernstjenesten. Jeg syntes at det var vanskelig å velge et tema, da det er mye som er spennende og interesserer meg. Jeg oppdaget under oppgaveskrivingen og pensumgranskingen at