Infiltrasjon ×
3 results
 1. Regnbed som tiltak for lokal overvannshåndtering i kaldt klima

  Young, Katarina, Elveland, Suzanne, Trømborg, Helga ()

  Klimaendringene, samt økt urbanisering og fortetting fører til at økte overvannsmengder må håndteres. Regnbed (eng.: rain garden, bioretention) er et tiltak for lokal overvannsdisponering (LOD). Det er et beplantet, nedsenket bed i terrenget, der vann lagres på overflaten og infiltreres til gr

 2. Ventilering av heissjakt, en nødvendighet?

  Iseri, Magnus Hakan, Latibari, Sohrab Hydar, Jensen, Magnus J. ()

  Følgende problemstilling har blitt undersøkt: ”Som en del av arbeidet med å øke bygningers tetthet for å redusere energibruken, er det i denne oppgaven undersøkt om naturlig ventilering av heissjakt kan fjernes uten fare for liv og helse ved heisstans”. Luftskifte i de aktuelle heisene er

 3. Regnbed som tiltak for lokal overvannshåndtering i kaldt klima

  Young, Katarina, Elveland, Suzanne, Trømborg, Helga ()

  Klimaendringene, samt økt urbanisering og fortetting fører til at økte overvannsmengder må håndteres. Regnbed (eng.: rain garden, bioretention) er et tiltak for lokal overvannsdisponering (LOD). Det er et beplantet, nedsenket bed i terrenget, der vann lagres på overflaten og infiltreres til gr