Effektivitet ×
2 results
  1. Kvaliteten på offentlige anskaffelser

    Gran, Hilde Midthun, Ohna, Gunhild ()

    Regelverket om offentlige anskaffelser er komplekst, og blant offentlige oppdragsgivere er det oftest et sterkt fokus på å korrekt følge regelverket, og det kan tilsynelatende virke som det går på bekostning av gode innkjøp? Formålet med oppgaven er å belyse ulike sider av regelverket som om