Datatilsynet ×
1 result
  1. Innovative mobile betalingsløsninger truer kontantene. En casestudie av hvordan innovasjon, strategi og lobbyvirksomhet påvirker kontantenes posisjon i markedet.

    Nygaard, Therese Karoline, Bjørkås, Mathilde ()

    Kontantene har både en kulturell og historisk verdi, men i følge media kan det virke som om kontantenes tid er forbi. Per i dag er kontanter en tvungen oppgjørsform i følge sentralbanklovens § 14, som vil si at bedrifter ikke kan nekte å ta imot kontanter som betaling. Norge har i dag en konta