Boliglån ×
2 results
  1. Bankers vurdering av sine boliglånskunder med hensyn til risiko

    Gulbrandsen, Anine, Resch, Asia, Borgesen, Oda Kristin ()

    Denne bacheloroppgaven tar utgangspunkt i Finanstilsynets innførte retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål fra 2010, samt besvarer hvordan et utvalg norske banker vurderer potensielle kunder med hensyn til risiko. Formålet med oppgaven er å kartlegge eventuelle samm

  2. Hvilke variabler påvirker sparing i BSU?

    Omtveit, Svanhild Slaaen, Rein, Alex Burnett, Rabstad, Elise ()

    Hovedformålet med oppgaven er å se nærmere på hvilke faktorer som påvirker sparing i BSU. For å kunne undersøke dette har vi utformet en kvantitativ spørreundersøkelse om temaet. Vi ønsker å kunne undersøke ulike faktorer omkring BSU ved å analysere dataene vi får samlet inn ved hjelp