Stokstad, Sigrid ×
17 results
  1. EU på dagsorden i norske kommuner og fylkeskommuner

    Indset, Marthe, Arild Schou, Stokstad, Sigrid ()

    Denne rapporten dokumenterer resultatene fra en avgrenset undersøkelse av hvordan det politiske, folkevalgte nivå i norske kommuner og fylkeskommuner kommer i befatning med EU-politikk og –regelverk. Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra KS, som har ønsket oppdatert kunnskap o

  2. To tårn, to ledere

    Jan Erling Klausen, Myrvold, Trine, Stokstad, Sigrid ()

    Dette prosjektet undersøker ordførerens representasjonsrolle innenfor den modellen for kommunal parlamentarisme som er vokst frem i Oslo kommune. Ordførerens rolle i kommuner med parlamentarisk styringsordning er ikke undergitt tydelig regulering og har noen uklare elementer, blant annet når det