Andresen, Jan Roar ×
1 result
  1. 4D BIM : fremdrift og prosjektstyring

    Andresen, Jan Roar, Guldahl, Simen P., Haddal, Dag Erik ()

    Rapporten er utført i forbindelse med avsluttende hovedprosjekt, ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Rapporten er skrevet våren 2013 i samarbeid med AF Bygg Oslo. Vi valgte denne oppgaven fordi vi har en generell interesse innenfor datamodelleringsverktøy og ønsket å være fremtidsrettet. Det fa