NIBR - Andre publikasjoner

Resultat 1 - 3 av 3

Evaluering av Kompetanseløft 2020 - Delrapport II

Grut, Lisbet, Lippestad, Jan-W., Monkerud, Lars Chr., Zeiner, Hilde Hatleskog, Nesje, Kjersti, Olsen, Dorothy Sunderland, Aamodt, Per Olaf (SINTEF, NIBR, NIFU 2020-04)

Dokumentasjonsrapport: Undersøkelse blant innvandrere og ikke-innvandrere i 3 kommuner og en bydel i Oslo

(NIBR, OsloMet / Respons Analyse 2019-09)

Fortetting og transformasjon med bykvalitet i bybåndet. Oppfølging av regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Kristiansen, Are, Kaasen, Liv, Hammershaug, Silje Sørlie, Føreland, Jan Willy, Hanssen, Gro Sandkjær, Nordahl, Berit Irene (WSP 2019-05)