NOVA - Rapport

Resultat 1 - 20 av 358

Evaluering av ordning med fylkesvise mobbeombud for barnehage og grunnskole. Utvidelse til landsdekkende ordning 2018–2020

Seland, Idunn, Eriksen, Ingunn Marie, Løvgren, Mette, Sletten, Mira Aaboen (NOVA, Oslomet 2020)

Truffet av volden. Familievernets arbeid med vold i nære relasjoner

Rosten, Monika Grønli, Øverli, Ingvil Thallaug, Gundersen, Tonje (NOVA, Oslomet 2020)

Ungdoms holdninger til seksuelle krenkelser og overgrep

Mossige, Svein (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA 2001.0)

Tilfreds med uklarhet

Danielsen, Kirsten (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA 2001.0)

For gammel?

Solem, Per Erik (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA 2001.0)

Livskvalitet som psykisk velvære

Næss, Siri (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA 2001.0)

Motstand og mestring. Om funksjonshemning og livsvilkår.

Grue, Lars Petter (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA 2001.0)

Uførepensjonisters materielle levekår og sosiale tilknytning

Blekesaune, Morten, Øverbye, Einar (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA 2000.0)

Ung i Frogn

Sletten, Mira Aaboen (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA 2000.0)

Ung i Notodden

Hougen, Hanne Cecilie (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA 2000.0)

Gråsonen mellom trygdeetat og arbeidsmarkedsetat

Ford, Margaret (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA 2000.0)

Småbarnsforeldres yrkesdeltakelse og valg av barnetilsyn før og etter kontantstøttens innføring

Hellevik, Tale (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA 2000.0)

De siste årene.

Daatland, Svein Olav (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA 1997.0)

Samarbeid mellom hjem og skole - en kartleggingsundersøkelse

Nordahl, Thomas (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA 2000.0)

Innvandrerungdom - marginalisering og utvikling av problematferd

Øia, Tormod (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA 2000.0)

Vi spiller på lag

Solem, Per Erik, Høistad, Bodil (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA 2000.0)

Youth Unemployment and Marginalisation in Northern Europe

Hammer, Torild (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA 2000.0)

Social inequalities in health and their explanations

Elstad, Jon Ivar (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA 2000.0)

Eldresenteret nå og framover

Daatland, Svein Olav, Guntvedt, Odd, Helset, Anne, Moen, Bjørg, Slagsvold, Britt, Solem, Per Erik (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA 2000.0)

Unemployment in a Segmented Labour Market?

Stavik, Trine, Hammer, Torild (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA 2000.0)