AFI - Rapport

Resultat 1 - 11 av 11

“Familie for første gang” Norwegian Nurse-Family Partnership (NFP) Pilot. Final Report on a Four-Year Real-Time Evaluation

Pedersen, Eirin, Ballo, Jannike Gottschalk, Nilsen, Wendy (Work Research Institute AFI, OsloMet – Oslo Metropolitan University 2020-02)

Ledelse og organisering av innovasjonsprosesser i Gran og Lunner kommuner. En casestudie av implementering av hverdagsmestring i helse og omsorg

Wittrock, Christian, Ingelsrud, Mari Holm, Norvoll, Reidun (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University 2020-02)

Norsk Ledelsesbarometer 2019

Enehaug, Heidi, Nordrik, Bitten, Falkum, Eivind (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University 2020-02)

Arbeidsinkludering og mentor. Inkluderingskompetanse gjennom samskaping

Spjelkavik, Øystein, Enehaug, Heidi, Klethagen, Pål, Schafft, Angelika (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University 2020-01)

Lønn og arbeidsforhold i norsk luftfart. En kartlegging

Underthun, Anders, Ingelsrud, Mari Holm (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University 2019-12)

Utprøvingen av Familie for første gang. Sluttrapport fra en fireårig følgeevaluering av «Nurse-family partnership» i Norge

Pedersen, Eirin, Ballo, Jannike Gottschalk, Nilsen, Wendy (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University 2019-11-26)

Veier mot målet - arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. NAV FoU-prosjekt 2016-2019

Wangen, Grete (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University 2019-10)

Supported Employment i kvalifiseringstiltak for innvandrere. To år med metodeutprøving og metodeutvikling i åtte forsøksprosjekter

Mentzoni, Tatiana Maximova (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University 2019-10-01)

Nye regler for midlertidige ansettelser i staten – en effektevaluering

Underthun, Anders, Ingelsrud, Mari Holm, Steen, Arild H. (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University 2019-07-05)

Nærpolitireformen og politiets relasjon til publikum

Wathne, Christin Thea, Talberg, Niri, Gundhus, Helene O. I. (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University 2019-04-10)

Nyere kunnskap om inkluderende arbeidsliv (IA)

Frøyland, Kjetil, Nordberg, Tanja Haraldsdottir, Nedregård, Oda (Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo Metropolitan University 2018)