HF - Department of Behavioural Science

Resultat 1 - 9 av 9

Rusbehandling til moralsk forargelse

Holth, Per (forskning.no 2010)

Studenten som forsker i utdanning og yrke: vitenskapelig tenkning og metodebruk

(Høgskolen i Akershus 2010)

Læring i praksis: tilrettelegging for å fremme refleksjonskompetanse og læringsutbytte hos studenter i praksis. Erfaringer fra en pilotstudie

Høium, Kari (Høgskolen i Bodø 2009)

Vitenskapelige publikasjoner, idealet om systematisk empirisme og atferdsanalytiske tidsskrifter

Løkke, Jon Arne, Arntzen, Erik, Løkke, Gunn (Norsk atferdsanalytisk forening 2010)

Miljøet i atferdsanalyse

Løkke, Jon Arne, Løkke, Gunn, Arntzen, Erik (Norsk atferdsanalytisk forening 2011)

Utforming av innendeltaker-design grafer i Microsoft Excel 2007

Strømgren, Børge, Løkke, Gunn, Olsen, Fie, Løkke, Jon Arne (Norsk atferdsanalytisk forening 2010)

Bruk av matchede og umatchede forsterkere i forsterkningsbasert behandling av automatisk forsterket problematferd. En gjennomgang av litteraturen

Eikeseth, Svein, Grung, Rolf Magnus, Holden, Børge (Norsk atferdsanalytisk forening 2009)

Behandling basert på kunnskap

Holth, Per (forskning.no 2009)

Arv og miljø i stadig endring

Holth, Per (forskning.no 2010)