Utforming av innendeltaker-design grafer i Microsoft Excel 2007

Dokumenttype

Utgivelsesdato

  • 2010

Utgiver

  • Norsk atferdsanalytisk forening

ISSN

  • 0809-781x

Sammendrag

  • I artikkelen gis det beskrivelser av hvordan grafer for framstilling av innendeltaker tilba-ketrekkingsingsdesign (reversering), multielementdesign og multippel basislinjedesign kan konstrueres i Microsoft Excel 2007 for Windows. Det gis tips om hvordan ferdige grafer kan overføres fra Excel til andre relevante programmer. Forutsetning for bruk av framstillingen er korrekt installert Microsoft Excel 2007 for Windows. Beskrivelsene er tenkt å gi utfyllende informasjon om konstruksjon av innendeltaker-design grafer fra første datapunkt legges inn i regnearket til den ferdige grafen overføres til programmet hvor den skal brukes