Tillit og sårbarhet på nett. Forbrukernes praksiser og vurderinger etter innføringen av den nye personvernforordningen (GDPR) i Norge 2018

Samling

  • SIFO - Rapport

Dokumenttype

Utgivelsesdato

  • 2018

Serie/Rapportnr.

  • Oppdragsrapport;9-2018

Utgiver

  • Forbruksforskningsinstituttet SIFO

ISBN

  • 82-7063-475-1

Sidetall

  • 43

Sammendrag

  • De fleste har et passivt, ikke-refleksivt forhold til den nye personvernloven (GDPR). Det er stor forskjell i tillit til hvorvidt ulike nettaktører behandler persondata på en god måte. Høyest tillit har Altinn, banker og fastlegen. Minst tillit har Facebook, Snapchat og Amazon. Nasjonale plattformer har mer tillit enn globale. Mange synes det er vanskelig å ivareta eget personvern på nett. De unge er mest sårbare i forhold til personvern på nett. Og antageligvis mer sårbare enn de selv er klar over. I denne rapporten har vi reist fem hovedspørsmål: 1) Er de nye personvernreglene - GDPR - kjent blant folk? 2) Fungerer samtykke-erklæringene etter intensjonen; som personvern-beskyttelse? 3) Er forbrukerne i stand til å bruke GDPR for å ivareta egne interesser? 4) Bidrar GDPR til mer tillit til digitale tjenester generelt? Og; Hvilke aktører anser forbrukerne som mest risikable – statlige, kommersielle, nasjonale, globale? 5) Er det grupper som er spesielt sårbare i forhold til personvern på nett? Rapporten er skrevet på oppdrag for Barne- og likestillingsdepartementet.