Relasjonsbygging og kundelojalitet i lokalbank. En studie av strategiene til Vang Sparebank i privatmarkedet.

Samling

  • SAM - Student theses

Dokumenttype

Utgivelsesdato

  • 2017-05

Utgiver

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag

  • Formålet med oppgaven er å kartlegge hvordan relasjonsbygging foregår i lokalbanken og hvilken sammenheng dette har med kundelojalitet og langvarige kundeforhold.