Økonomijournalisters utdanning En undersøkelse av utdanningsbakgrunnen til økonomijournalister i Dagens Næringsliv og Finansavisen, og preferanser hos redaksjonelle ledere.

Samling

  • SAM - Student theses

Forfatter(e)

Dokumenttype

Utgivelsesdato

  • 2016

Utgiver

  • Høgskolen i Oslo og Akeshus

Sammendrag

  • I de fleste profesjoner stilles det spørsmål om hvordan profesjonsutdanningen skal være. I journalistverdenen stilles det i tillegg spørsmål om journalistutdanningen er det som kvalifiserer best for yrket (Bjørnsen, 2003: 5). Spørsmålet stilles fordi yrket ikke har en beskyttet tittel, og dermed kan journalister velge hvilken utdanning de selv ønsker å ha som journalist. Jeg har tatt for meg økonomijournalistikken i Norge, og stilt spørsmål ved hvilken utdanning som egner seg best for økonomijournalister. Har de utdannet seg som journalister eller økonomer? Eller begge deler? Min umiddelbare tanke er at journalistutdanningen er like viktig som økonomiutdanningen, fordi jeg anser kunnskap og kompetanse om både økonomi og journalistikk som grunnleggende å ha for en økonomijournalist. Men hva tenker økonomijournalistene selv? Jeg har undersøkt utdanningsbakgrunnen til økonomijournalister i henholdsvis Dagens Næringsliv og Finansavisen, og undersøkt hvilken utdanning de redaksjonelle lederne vektlegger når de ansetter økonomijournalister i de respektive avisene.