Medbestemmelsesbarometeret 2019

Samling

  • AFI - FoU-resultat

Dokumenttype

Utgivelsesdato

  • 2019-04-10

Serie/Rapportnr.

  • AFI FoU-resultater;2019:03

Utgiver

  • Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo Metropolitan University

Sidetall

  • 72

Sammendrag

  • Rapporten presenterer utvikling og endringer i arbeidstakeres medbestemmelse og medvirkning slik vi har målt det på arbeidsplassene og i arbeidslivet. Vi har definert medbestemmelse og medvirkning som egne former for styring og ledelse i det norske arbeidslivet. Samtidig viser vi hvordan disse norske tenkemåtene etter hvert konkurrerer med styrings og ledelsesformer som oversettes fra andre land og andre arbeidskulturer enn våre egne. På mange måter er det denne konkurransen som står i sentrum for barometeret. I denne utgaven av Medbestemmelsesbarometeret har vi gjort to spesialanalyser. Den første handler om sammenhenger mellom medbestemmelse, medvirkning og gjennomsnittlig brutto årsinntekt i 2017. Den andre handler om endringer i standardarbeidsforholdet og sammenhenger mellom tilknytningsformer til arbeidet og opplevelse av usikkerhet.