Kriserammede Afrikas horn. Den norske mediedekningen av tørke- og sultkatastrofen på Afrikas horn i 2011 og 2017 i fem norske aviser.

Samling

  • SAM - Student theses

Forfatter(e)

Dokumenttype

Utgivelsesdato

  • 2017

Utgiver

  • HiOA

Sammendrag

  • Afrikas horn består av Somalia, Eritrea, Etiopia og Djibouti, og ligger i nordøstlige Afrika. Område er et geografisk definert område, men blir ofte referert til som spenningsfylt konfliktområde. I 2011 opplevde Afrikas horn og omegn, the Greater Horn of Africa, igjen en langvarig tørkekatastrofe som medførte hungersnød. Området opplevde en lignende krise i 1984/85. Denne fordypningsoppgaven ønsker å avdekke hvordan fem norske aviser, i papirutgaven, dekte sult- og tørkekatastrofen i 2011, som medførte hungersnød. I tillegg ønsker oppgaven å avdekke hvordan mediedekningen er nå, i 2017, men det som FN varsler kan bli den største humanitære krisen siden andre verdenskrig. Den metodiske tilnærmingen i oppgaven er en komparativ analyse som blir analysert med en kombinasjon av kvantitativ innholdsanalyse og en kvalitativ analyse. Oppgavens hovedfunn er at dekningen av sultkatastrofer og andre lignende kriser, som varer over lengre tid får minst dekning. Konflikter av en viss størrelse, spesielt hvis det er vestlige aktører på banen, får mest dekning. Dette fokuset fører til at det helhetlige bilde av humanitære katastrofer, for eksempel hungersnøden i 2011, ikke blir tilstrekkelig dekket i avisene.