Hva engasjerer oss? En undersøkelse av journalistikk på Facebook

Samling

  • SAM - Student theses

Forfatter(e)

Dokumenttype

Utgivelsesdato

  • 2016

Utgiver

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag

  • Facebook har på få år blitt Norges største mediekanal, med over 3 millioner norske brukere. Stadig flere bruker Facebook for å oppdatere seg på nyhetsbildet, og de redaksjonelle mediene har i stor grad omfavnet den sosiale nettverkstjenesten. Facebook får større og større innflytelse i norske redaksjoner. Denne oppgaven er en studie av NRK Nyheter og TV 2 Nyhetene sine Facebook-sider. Jeg har analysert tekster publisert på Facebook-sidene i perioden 7. til 11. mai, og plassert dem i kategorier etter tema, hvilke nyhetskriterier de oppfyller og hvor mye engasjement i form av likes, kommentarer og delinger de har oppnådd. I tillegg har jeg gjort intervjuer med arbeidsleder for SoMe-desken i NRK og frontsjef i TV 2 om hvordan de arbeider med sosiale medier generelt, og Facebook spesielt. Teorien er at det som vekker sterke følelser, skaper mye engasjement på Facebook. Dette samsvarer også i stor grad med mine funn. Sensasjonskriteriet står sterkt, særlig i TV 2. Men også vesentlighetskriteriet er fortsatt viktig.