Hjelp meg, jeg vil dø

Samling

  • HF - Student theses

Forfatter(e)

Dokumenttype

Utgivelsesdato

  • 2016

Utgiver

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag

  • Bakgrunn: Denne bacheloroppgaven tar for seg spørsmålet om aktiv dødshjelp fra et sykepleiefaglig perspektiv. Den reflekterer rundt hvordan sykepleieren kan forholde seg til at pasienter som ber om aktiv dødshjelp, knyttet opp mot sykepleieteori og allmenn etisk teori. Problemstilling: ”Hvordan kan en sykepleier møte den døende pasienten på en etisk forsvarlig måte, når pasienten ber om hjelp til å dø?” Hensikt: Finne ut hvorfor pasienter som er i den terminale fasen som ønsker å dø, samt hvordan sykepleier skal møte denne pasientgruppen på en etisk forsvarlig måte. Metode: Søk gjort i databaser som resulterte i 8 forskningsartikler som blir brukt sammen med annen litteratur for å svare på problemstillingen. Resultat: God palliasjon kan redusere antallet som ber om hjelp til å dø. Det er viktig at sykepleieren har god kompetanse innen for smertelindring og omsorg for den døende. Konklusjon: Sykepleier må møte pasienten med respekt og forståelse om pasientens situasjon, samt bredere kunnskap om smertelindring. God palliasjon reduserer antall forespørsler om aktiv dødshjelp.