Har nyheter om katter ni liv? En studie av VGs papiravis dekning av katter

Samling

  • SAM - Student theses

Forfatter(e)

Dokumenttype

Utgivelsesdato

  • 2016

Utgiver

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag

  • Katten er elsket og hatet i Norge, og skaper ofte engasjement. Mange mener nyheter om katter truer kvalitetsjournalistikken, og ikke fortjener en plass blant andre nyheter. VG sin papiravis har dekt nyheter om katter helt siden avisens fødeår i 1945. Studien er kvantitativ, og ser på hvordan VG har fremstilt katter fra 1945 til 2015, og om slike nyheter alltid har vært en del av avisens innhold. Den gir et unikt innblikk innenfor et felt som er lite forsket på i Norge, og viser at historier om katter alltid har hatt en plass i nyhetsbildet. Katter er blitt fremstilt som underholdningsobjekt, ofre, helter, skurker og venner av kjendiser. Funnene viser at nyheter om katter ikke kan undervurderes i en pulserende nyhetshverdag, og studiet tar for seg sammenhengen mellom slike nyheter og journalistikken. Høgskolen