Forced Marriage Protection Orders. Et egnet beskyttelsestiltak i norsk rett?

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Samling

  • NOVA - Notat

Dokumenttype

Utgivelsesdato

  • 2019

Serie/Rapportnr.

  • 2019;5

Utgiver

  • NOVA, Oslomet

ISBN

  • 978-82-7894-712-8

Sidetall

  • 63

Sammendrag

  • Dette notatet drøfter overføringsverdien av et sivilrettslig tiltak i England og Wales i arbeidet med å bekjempe tvangsekteskap i Norge. I 2008 ble såkalte Forced Marriage Protection Orders (FMPO) innført i engelsk rett for å beskytte ofre for tvangsekteskap. En FMPO er en sivilrettslig kjennelse som avsies av en familiedomstol. En kjennelse kan for eksempel ha som målsetting å forhindre at foreldre fører en datter/sønn ut av landet for å gifte henne/ham bort med tvang, eller kjennelsen kan pålegge foreldre å hente hjem en datter/sønn som er etterlatt i utlandet. Notatet beskriver dette beskyttelsestiltaket, herunder utviklingen og vilkårene for å ilegge det. Med utgangspunkt i engelsk rettspraksis, drøftes om og i hvilken utstrekning norsk rett tilbyr løsninger på problemstillinger som slike kjennelser kan omfatte. På denne bakgrunn drøftes spørsmålet om i hvilken grad dette er et beskyttelsestiltak som kan bidra til å forebygge og bekjempe tvangsekteskap i norsk sammenheng. Notatet er skrevet som del av NOVAs forskningsprogram om vold i nære relasjoner, under en tilleggsbevilgning fra Kunnskapsdepartementet for å styrke forskningen på temaene negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. - Publikasjonen kan bestilles, pris kr. 90,-