Det norske måltidsmønsteret - ideal og praksis

Dokumenttype

Utgivelsesdato

  • 2000-03

Serie/Rapportnr.

  • SIFO-report;2-2000

Utgiver

  • Forbruksforskningsinstituttet SIFO

ISSN

  • 0801-521 X

Sammendrag

  • Dette er en studie om det norske måltidsmønsteret. Hensikten med prosjektet var å øke kunnskapen om hvilken rolle og verdi måltidet har i den moderne hverdagen. Studien har vært delt i to overordnede problemområder. På den ene siden ble det sett på hvordan måltidsmønsteret utformes og gjennomføres, og på den annen side ble det sett på den mening og betydning måltidet tillegges. Det har blitt benyttet både kvalitative og kvantitative materialer.