Besøksforbud – straffeprosessloven § 222a. En evaluering av praktiseringen av bestemmelsen i saker om vold i nære relasjoner

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Samling

  • NOVA - Rapport

Dokumenttype

Utgivelsesdato

  • 2019

Serie/Rapportnr.

  • NOVA Rapport;1/19

Utgiver

  • NOVA, OsloMet – storbyuniversitetet

ISBN

  • 978-82-7894-687-9

Sidetall

  • 87

Sammendrag

  • Besøksforbud er et straffe-prosessuelt beskyttelsestiltak som ble lovfestet i 1995 (straffeprosessloven § 222a). Denne rapporten presenterer en evaluering av praktiseringen av bestemmelsen i saker om vold i nære relasjoner. Et overordnet spørsmål er i hvilken grad besøksforbud er et effektivt virkemiddel for å beskytte utsatte for vold i nære relasjoner. Evalueringen viser at besøksforbud er godt etablert som et forebyggende beskyttelsestiltak i norsk rett. Det er imidlertid utfordringer knyttet til praktiseringen av bestemmelsen, og disse knytter seg særlig til håndhevingen av brudd på besøksforbud. En mangelfull håndheving av brudd fører til at besøksforbud blir mindre effektivt som beskyttelsestiltak enn det som er forutsatt av lovgiver. Evalueringen er gjennomført på oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet, og er skrevet som del av NOVAs Forskningsprogram om vold i nære relasjoner (Voldsprogrammet). Pris: 120,- NOK