Show simple item record

dc.contributor.advisorJansen, Anne
dc.contributor.authorWagenius, Camilla
dc.date.accessioned2017-06-26T08:51:16Z
dc.date.accessioned2020-08-25T20:35:54Z
dc.date.available2017-06-26T08:51:16Z
dc.date.available2020-08-25T20:35:54Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12199/952
dc.descriptionSom barnevernspedagog vil jeg møte barn og voksne med en vanskelig livssituasjon. Dette er mennesker som står i faresonen for å bli ekskludert og marginalisert i samfunnet. Det er helt sentralt hvordan systemet forstår, fortolker og definerer barn og familiers livssituasjoner. Hvordan problematiske aspekter tolkes og beskrives kan være høyst avgjørende for videre utfall i en barnevernssak. Kompleksiteten i menneskers liv nødvendiggjør en organisering og kartlegging for å kunne skape et helhetlig bilde over hvilke behov klienten har. Barnevernspedagogen råder over en makt til å fremheve og overse egenskaper og aspekter ved klientens liv. En makt og dominans over virkelighetsbeskrivelsen. Makten til å definere andre mennesker. Oppgavens problemstilling spør hvordan Foucaults maktperspektiver kan bidra til forståelse av en skjev fordeling av definisjonsmakt og maktstrukturer i barnevernet. Jeg vil i denne bacheloroppgaven innby til en undring vedrørende maktpotensialet i strukturer, og maktpotensialet i kunnskap og språk. Jeg har tatt for meg hvordan økt forutsetning gjennom kunnskap og språk etablerer og opprettholder en skjev fordeling av definisjonsmakt; gjennom klientbeskrivelser, barnevernets tekster, og definisjonsmaktens påvirkning i samarbeid mellom klient og barnevernspedagog.language
dc.language.isonblanguage
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershuslanguage
dc.subjectFoucaultlanguage
dc.subjectDefinisjonsmaktlanguage
dc.subjectMakstrukturerlanguage
dc.titleDefinisjonsmakt og maktstrukturer i barnevernet. En drøfting av definisjonsmakt og maktstrukturer i barnevernet ved hjelp av Foucaultlanguage
dc.typeBachelor thesislanguage
dc.relation.bachelorBachelor i Barnevernlanguage


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record