Show simple item record

dc.contributor.authorHernes, Vilde
dc.contributor.authorStaver, Anne Balke
dc.contributor.authorTronstad, Kristian
dc.date.accessioned2021-02-18T10:57:33Z
dc.date.available2021-02-18T10:57:33Z
dc.date.issued2021-02
dc.identifier.isbn978-82-8309-333-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12199/6512
dc.description.abstractBy- og regionforskningsinstituttet NIBR fikk i desember 2020 i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) å gjennomføre en evaluering av integreringspakken og midlertidig lov med tilpasninger til introduksjonsloven (heretter referert til som ‘midlertidig lov’). Integreringspakken er en tiltakspakke på totalt 456 mill. kroner som gjennom finansiering av ulike tiltak skulle bidra til å gi et styrket opplæringstilbud for flyktninger og andre nyankomne innvandrere under pandemien. Prosjektets første leveranse er en underveisevaluering, i form av dette interne notatet, som skal fremskaffe informasjon om kommunenes og fylkeskommunenes iverksetting og bruk av tiltakene som ble vedtatt, deres vurderinger av eksisterende tiltak, samt behov for justeringer i disse og/eller eventuelt nye tiltak. Datainnsamlingen ble gjennomført i løpet av perioden 4.-26. januar 2021, og er basert på følgende kilder: 1) dokumentstudier, 2) intervjuer med nøkkelaktører, 3) og spørreundersøkelser til integreringsansvarlige i kommunene og ledere for fylkeskommunale karrieresentre.en
dc.language.isonben
dc.publisherBy- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversiteteten
dc.relation.ispartofseriesNIBR-notat;2021:101
dc.subjectIntegreringspakkenen
dc.subjectMidlertidig loven
dc.subjectIntroduksjonslovenen
dc.subjectCOVID-19en
dc.subjectEvalueringen
dc.titleUnderveisevaluering av integreringspakken og midlertidig loven
dc.typeWorking paperen
fagarkivet.source.pagenumber30en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NIBR-notat [21]
    Arbeidsnotater fra By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet.

Show simple item record