Show simple item record

dc.contributor.authorTangeland, Torvald
dc.contributor.authorHeidenstrøm, Nina
dc.contributor.authorHaugrønning, Vilde
dc.contributor.authorThrone-Holst, Harald
dc.contributor.authorHebrok, Marie
dc.contributor.authorKlepp, Ingun Grimstad
dc.contributor.authorLaitala, Kirsi
dc.contributor.authorSteinnes, Kamilla Knutsen
dc.date.accessioned2021-01-12T12:02:32Z
dc.date.available2021-01-12T12:02:32Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-7063-518-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12199/6496
dc.description.abstractRapporten omfatter innsamling, systematisering og evaluering av forbruksrettede virkemidler for å utløse et utvalg av tiltakene i Klimakur 2030. For å endre forbruket kan vi skifte ut produkter til mer klimavennlige alternativer, omorganisere forbruket, eller redusere forbruksnivået. Virkemidler for å skape slike forbruksendringer kan enten rettes mot individet, mot den sosiale og kulturelle konteksten forbruket foregår i, eller mot de materielle strukturene. SIFO har utredet forbruksrettede virkemidler som kan bidra til å utløse ni tiltak hvor forbruksendringer er sentrale for å redusere klimagass utslippene innenfor transport, landbruk, boligoppvarming, tekstil og plast. Følgende læringspunkter oppsummerer arbeidet: • Helhetlige virkemidler har best effekt • Virkemidler må være treffsikre • Virkemidler må være koordinerte • Tiltakene og virkemidlene må favne hele forbruket • Kunnskaps- og ferdighetsheving er nødvendig • Forbrukerne må ha tillit til virkemidlenes klimaeffekt • Virkemidler må ikke forutsette klimavennlige holdninger og verdier for å ha effekt • Få virkemidler er effektmålte • Det trengs mer kunnskap om atferdsendringer som virkemiddel i omstillingsprosesseren
dc.description.abstractThis report includes the collection, systematization and evaluation of consumption-oriented instruments to achieve the measures reported in Klimakur 2030. To change consumption, we can replace products with more climate-friendly alternatives, reorganise consumption, or reduce consumption levels. Instruments to spur such changes in consumption can either be directed towards the individual consumer, at the social and cultural context in which consumption takes place, or at the material structures. SIFO has studied consumer-oriented instruments to achieve nine measures to reduce greenhouse gas emissions within transport, agriculture, domestic heating, textiles and plastics. The following learning points summarize the work: • Holistic measures have the best effect • Measures must be accurate • Measures must be coordinated • The measures and instruments address the totality of consumption • Knowledge and skills development • Consumer trust in the effect of the instruments • Instruments must not presuppose climate-friendly attitudes and values in order to be effectful • Few instruments are effect-measured • More knowledge is needed about behavioural change as a tool in transition processesen
dc.language.isonben
dc.publisherForbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMeten
dc.relation.ispartofseriesRapport;15-2020
dc.subjectforbruken
dc.subjectforbruksendringen
dc.subjectklimaen
dc.subjectklimagassutslippen
dc.subjectvirkemidleren
dc.subjecttiltaken
dc.subjectKlimakur 2030en
dc.titleVirkemidler for forbruksendringer – med utgangspunkt i tiltak fra Klimakur 2030en
dc.typeResearch reporten
fagarkivet.source.pagenumber164en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record