Show simple item record

dc.contributor.advisorTorbjørnsen, Astrid
dc.contributor.authorAndresen, Eline Alvilde
dc.contributor.authorHaaland, Marianne
dc.date.accessioned2020-12-22T07:56:47Z
dc.date.available2020-12-22T07:56:47Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12199/6472
dc.descriptionBachelor i Sykepleie
dc.description.abstractBakgrunn for oppgaven: Hvert år oppstår det over 30 000 nye krefttilfeller i Norge. Underernæring er den vanligste sekundærdiagnosen ved kreftsykdom, og er et vedvarende problem innen norsk helsevesen. Nærmere 30% er i risikosonen. Behandling med cytostatika kan gi symptomer som er svært belastende, som igjen kan minimere næringsinntaket. Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å primærforebygge underernæring hos kreftpasienter som gjennomgår cytostatikabehandling? Metode: Litteraturstudie er anvendt som metode. Oppgaven tar utgangspunkt i relevant faglitteratur og forskningsartikler. Systematiske søk er gjort i databasene Cinhal og PubMed. Resultater: Funnene viste at god kartlegging, tverrfaglig samarbeid og individuell ernæringsveiledning ga god effekt på ernæringsstatusen hos kreftpasienter som gjennomgikk cytostatikabehandling. Konklusjon: Sykepleier kan bidra til å primærforebygge underernæring ved å tidlig identifisere pasienter i ernæringsmessig risiko, og ta i bruk gode kartleggingsverktøy som et første steg i god ernæringsbehandling. Videre vil det være hensiktsmessig å ta i bruk tverrfaglig samarbeid for å optimalisere ernæringsbehandling. Til slutt er det nødvendig at alle pasienter mottar individuell ernæringsveiledning for å sikre god ernæringsstatus.
dc.language.isonben
dc.publisherOslo Metropolitan University
dc.subjectUnderernæring
dc.subjectKreft
dc.subjectCytostatika
dc.subjectPrimærforebygging
dc.titleUnderernæring ved kreftsykdom. Hvordan kan sykepleier bidra til å primærforebygge underernæring hos kreftpasienter som gjennomgår cytostatikabehandling?
dc.typeBachelor thesis
fagarkivet.source.pagenumber41en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record