Show simple item record

dc.contributor.authorHydle, Ida
dc.date.accessioned2020-11-07T09:45:15Z
dc.date.available2020-11-07T09:45:15Z
dc.date.issued2014-06
dc.identifier.isbn978-82-7894-517-9
dc.identifier.issn1893-9503
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12199/6438
dc.description.abstractDette er den første av tre evalueringsrapporter til Justis- og beredskapsdeparte- mentet, JD, fra prøveprosjektet med Ungdomsenheten og det tverretatlige teamet ved Bjørgvin fengsel. Fokus i denne rapporten er på det tverretatlige teamet. Stortinget vedtok å etablere et fengsel for unge mellom 15 og 18 år i 2009 som et prøveprosjekt. Prosjektet ble etablert i september 2009, senere for- lenget ut 2013 og nå til 2015. Det ble igangsatt av fire departementer: Justis- og beredskapsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgs- departementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Rapporten inneholder derfor en rammebeskrivelse i praksis og i følge lovverket, en redegjørelse for hvordan teamet selv, noen av deres samarbeids- partnere og ungdommer erfarer og beskriver arbeidet som utføres. Det tverr- etatlige teamets virksomhet i andre fengsler der unge under 18 år innsettes, omtales. Det redegjøres for den tverrdepartementale koordineringsgruppens arbeid, problemstillinger og utfordringer. Rapporten inneholder også en foreløpig status over gjeldende lovverk, regelverk, idealer og realiteter vedrørende fengsling av barn under 18 år i Norge. I senere rapporter vil dette drøftes. Det inngår også en kort omtale av resultatene fra kartlegging av antallet innsatte barn totalt i første del av prøve- perioden, dvs. fra 01.09.2009–31.12.2013. Oversikten over hvor de har sonet eller soner, statsborgerskap, soningsgrunnlag og fremtidsplan kommer i senere rapporter.en
dc.language.isonben
dc.publisherNorsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet – Oslo Metropolitan Universityen
dc.relation.ispartofseriesNOVA Rapport;2014:11
dc.subjectUngdomsenheten
dc.subjectfengselen
dc.subjectsoningen
dc.subjectsoningsgrunnlagen
dc.subjectJustis- og beredskapsdepartementeten
dc.titleEvaluering av prøveprosjektet med Ungdomsenheten og det tverretatlige teamet ved Bjørgvin fengsel – Delrapport 1en
dc.typeResearch reporten
fagarkivet.source.pagenumber117en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record