Show simple item record

dc.contributor.authorGotaas, Nora
dc.date.accessioned2020-09-18T13:02:59Z
dc.date.available2020-09-18T13:02:59Z
dc.date.issued2020-09
dc.identifier.isbn978-82-8309-311-7
dc.identifier.issn1502-9794
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12199/6412
dc.description.abstractRapporten er en kartlegging av plandokumenter i Oslo kommune som omhandler påvirkningsfaktorer og tiltaksområder av betydning for reduksjon av sosial ulikhet i helse for barn og unge. Rapporten belyser i hvilken grad, og hvordan, disse temaene tas opp i plandokumentene. Undersøkelsen tar for seg byomfattende planer, det vil si planer som omfatter kommunen som helhet, og ikke enkeltbydeler eller områdesatsinger. Til sammen 51 planer og 10 tildelingsbrev til etater er inkludert i undersøkelsen. Hovedvekten legges på nærmere analyse av hvordan, og i hvilken grad, tema knyttet til barn og unge, folkehelse og sosial ulikhet fremtrer i kommuneplanens samfunnsdel «Vår by, vår framtid. Kommuneplan for Oslo 2018. Samfunnsdel med byutviklingsstrategi» og «Folkehelseplan for Oslo 2017-2020» og manifesteres i tildelingsbrev til relevante etater.en
dc.language.isonben
dc.publisherBy- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversiteteten
dc.relation.ispartofseriesNIBR-rapport;2020:11
dc.subjectPlanleggingen
dc.subjectBarn og ungeen
dc.subjectFolkehelseen
dc.subjectSosial ulikhet i helseen
dc.subjectSosialt arbeiden
dc.titleBarn, unge og utjevning av sosial ulikhet i helse – en kartleggingsundersøkelse av byomfattende plandokumenter i Oslo kommuneen
dc.typeResearch reporten
fagarkivet.source.pagenumber45en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NIBR-rapport [499]
    Forskningsrapporter fra By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet.

Show simple item record