Now showing items 1-20 of 89

  • 4D BIM : fremdrift og prosjektstyring 

   Andresen, Jan Roar; Guldahl, Simen P.; Haddal, Dag Erik (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013-05-27)
  • Behovsstyrt ventilasjon : CO2-sensorer 

   Brunell, Erik Esrød; Setsaas, Joakim Forsmann; Cheng, Pok Lun (Høgskolen i Oslo, 2011-05-30)
  • Behovsstyrt ventilasjon med aktiv tilluftsventil 

   Moltke-Hansen, Charlotte L.; Park, Katrine; Svardal, Mats (Høgskolen i Oslo, 2011-05-24)
   Lønnsomheten ved oppgradering fra CAV- til VAV-anlegg, med aktiv tilluftsdiffusor fra Lindinvent er undersøkt. En aktiv tilluftsdiffusor er en ventil med innebygget komponenter, som regulerer luftmengden i forhold til ...
  • Behovsstyrt ventilasjon med aktiv tilluftsventil 

   Moltke-Hansen, Charlotte L.; Park, Katrine; Svardal, Mats (Høgskolen i Oslo, 2011-05-24)
  • Behovsstyrt ventilasjon – CO2-sensorer 

   Brunell, Erik Esrød; Setsaas, Joakim Forsmann; Cheng, Pok Lun (Høgskolen i Oslo, 2011-05-30)
   Prosjektrapportens mål var å undersøke det nye behovsstyrte ventilasjonsanlegget på Nordstrand skole, med hovedfokus på CO2-sensorer, og å labteste nøyaktigheten til CO2-sensorer. Metoden for sensor-testen ble utviklet i ...
  • BIM : implementering & tekniske effekter 

   Nøkkevangen, Andreas; Stenhaug, Joakim; Thurmann-Nielsen, Henrik; Tomren, Bjarte (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2012-05-30)
  • BIM – implementering & tekniske effekter 

   Nøkkevangen, Andreas; Stenhaug, Joakim; Thurmann-Nielsen, Henrik; Tomren, Bjarte (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2012-05-30)
   I dag har BIM fått mye oppmerksomhet i byggebransjen, og BIM skal være løsningen på mange problemer. Potensialet ved å implementere BIM i prosjekter skal være både å bygge raskere, billigere og med høyere kvalitet. Hvor ...
  • Bru : Torskenpakken 

   Testad, Ellen Sangnæs; Sandnes, Eirik; Sangnæs, Arne; Rygh, Anita (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015-05-26)
  • Bruk av droner i vegprosjekter 

   Engebretsen, Nikolai S.; Holter, Ida H.; Søråsen, Rudi A. (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014-05-27)
  • Bruk av STAR CCM+ og simulering av luftstrømninger med og uten luftgardin i Østbanehallen 

   Grønborg, Frida Wam; Årdal, Johan Strøm; Festø, Hans Marius Winger (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013-05-24)
  • CFD analysis of displacement ventilation 

   Lambarki, Faical; Taftø, Jan Andreas Cacal; Dahir, Mahamud Hussein (OsloMet – storbyuniversitetet, 2018-05-23)
   Displacement ventilation is an air supply method that uses supplied air near the floor at low velocity and fewer degrees below the air in the room. Well-designed displacement ventilation gives sufficient air quality, thermal ...
  • CFD simulering av en plan solfanger i Star CCM+ 

   Goldenheim, Andreas Søraas (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2012-05-30)
  • CFD-modellering av termisk inneklima med vekt på termisk stråling 

   Stensrud, Torbjørn (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013-05-28)
  • CW fNIRS with short channel regression and amplitude modulation 

   Engvik, Max; Gjestemoen, Marte Helén Andersen; Horpestad, Anders; Martinsen, Janne; Nordli, Stian (OsloMet – storbyuniversitetet, 2018-05-23)
   Functional Near Infrared Spectroscopy (fNIRS) is a relatively new and promising field within brain imaging and neuroscience. It offers a cost efficient, non-invasive method for brain studies, both for research and clinical ...
  • Dam Sarvsfossen: geometrisk utforming og forbedret materialutnyttelse 

   Sjølie, Helen A.; Bakken, Torleif A. O. (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013-05-27)
  • Damsikkerhet 

   Olafsson, Andri; Lahtinen, Markus; Situ, Yuting (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013-05-27)
  • Dataoverføring fra PLS til sky 

   Dreyer, Christoffer Larsen; Foyn, Petter Hellum; Gazimagamaev, Sjamil Mosajevitsj; Kirmichi, Margarita (OsloMet – storbyuniversitetet, 2019-05-23)
   Oppgaven går ut på å sette opp en PLS for kommunikasjon med en skytjeneste via en GSM-ruter. Oppsettet gjør et mulig for PLSen å laste opp og lagre måledata på skyen over mobilnettet uavhengig av hvor PLS skal holdes til. ...
  • Digitalisering & Visualisering av Steinknuseranlegg 

   Pamuk, Muhammet; Mousavi, Homan; Nguyen, Lilly; Melkild, Sunniva (OsloMet – storbyuniversitetet, 2019-05-23)
   Implementering av skytjenester i industrien er en ny teknologi som er under utvikling. Mange bedrifter har fortsatt ikke tatt denne teknologien i bruk. Det er derfor stort potensiale innenfor skyteknologi. Siemens skytjeneste, ...
  • Digitalt fortrinn: Effektivisering av prosjekteringsoppgaver innen VVS ved bruk av visuell programmering 

   Ilgen, Murat; Nordeidet, Markus; Tørholen, Terje Prestby; Økland, Pawel (OsloMet – storbyuniversitetet, 2018-05-22)
   I denne oppgaven ble det sett på Dynamo, og muligheten dette verktøyet har for å effektivisere VVS prosjektering. Skript har blitt utviklet for dette formålet og det har også blitt sett på hvordan utvikling av egne skript ...
  • Dimensjonering og optimalisering av CO2-varmepumpeanlegg 

   Kjellesvik, Emil Mikael Weiseth; Håkon, Haglund Norstrand (OsloMet – storbyuniversitetet, 2018-05-23)
   Denne oppgaven har tatt for seg hvordan en CO2-varmepumpe kan brukes til rom- og tappevannsoppvar-ming. Det er utarbeidet to skript i Engineering Equation Solver der det er simulert drift under ulike forhold og ved ...