Now showing items 1-1 of 1

    • Framtidig bibliotekarkompetanse - hva mener arbeidsgiverne? 

      Gundersen, Arne (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2010)
      Rapporten ser på tre forhold: Hva vil være det kvantitative behovet for bibliotekfaglig utdannet arbeidskraft fram mot 2010? Innenfor hvilke bransjer og sektorer er det rimelig å regne med økt/redusert etterspørsel etter ...