Now showing items 1-1 of 1

    • Hvordan brukes meråpent bibliotek? En studie av Tøyen filial 

      el Moussaoui, Samira; Schevik, Veronica (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017)
      Bacheloroppgavens formål er å undersøke hvordan Tøyen filial blir brukt i meråpent tid. Hvem benytter seg av tilbudet, og hvorfor bruker de biblioteket i meråpent tid. Problemstillingen er belyst ved hjelp av tre forskjellige ...