Show simple item record

dc.contributor.authorLyng, Selma Therese
dc.date.accessioned2020-08-20T07:25:39Z
dc.date.available2020-08-20T07:25:39Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12199/6372
dc.description.abstractDenne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Den norske advokatforening og foreningens Kvinneutvalg. Rapporten retter søkelyset mot kvinnefrafallet i advokatbransjen: hvilke prosesser, mekanismer og faktorer spiller inn når kvinnelige advokater underveis i karriereløpet forlater bransjen etter at de får barn? Videre identifiseres vesentlige utfordringer knyttet til å kombinere en advokatkarriere med omsorgsforpliktelser. Undersøkelsen er basert på dybdeintervjuer med 30 kvinnelige og mannlige advokater med erfaring fra store eller mellomstore advokatfirmaer, samt fem representanter for ledelsen i samme type virksomheter. Rapporten beskriver den typiske ”veien ut av firmaet”. Et viktig funn er at beslutningen om å slutte først fattes etter en periode der en har forsøkt å kombinere arbeid og omsorgsansvar. Beslutningsprosessen preges av en negativ spiral av demotivasjon, opplevelse av avtakende verdsetting, manglende forståelse fra ledere for hva omsorgssituasjonen krever og tiltakende tvil på egen kapasitet, egnethet eller vilje til å satse det som kreves for å komme videre i firmaet. En vesentlig faktor i denne negative spiralen synes å være at arbeidsgivers innstilling til og måter å håndtere ansattes graviditet, permisjon og omsorgsansvar på preges av tilfeldigheter, tvetydighet og mangel på tydelig kommunikasjon og avklaring. Rapporten presenterer forslag til tiltak basert på intervjuene i undersøkelsen.no_NB
dc.publisherOslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
dc.relation.ispartofseriesAFI Notat 2008:12
dc.subjectKjønn
dc.subjectArbeidstid
dc.subjectArbeid og familie
dc.subjectKarriere
dc.subjectKvinneandel
dc.subjectOmsorgsansvar
dc.subjectAdvokatbransjen
dc.titleOpp eller ut?no_NB
dc.typerapport
fagarkivet.source.pagenumber35


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record