Show simple item record

dc.contributor.authorSchafft, Angelika
dc.contributor.authorFrøyland, Kjetil
dc.date.accessioned2020-08-20T07:25:14Z
dc.date.available2020-08-20T07:25:14Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12199/6320
dc.description.abstractOvergang til ordinært arbeid framstår klart som et av de viktigste målene for deltakerne i MARY-prosjektet. For mange er veien til jobb lang. Det er også få personer som har fått arbeid gjennom MARY-prosjektet. Arbeidsgiverne har både gode og dårlige erfaringer knyttet til ansettelse av MARY-deltakere på arbeids-praksis eller ordinær jobb. Flere arbeidsgivere forteller om god arbeidsinnsats fra MARY-deltakerne, men samtidig fortelles det om tilbakefall og vansker underveis i arbeidsforholdet. Samlet kan vi oppsummere at attføringsarbeidet rettet mot denne målgruppen må svare på en del utfordringer knyttet til blant annet oppføl-gingen av så vel deltakere som arbeidsgivere, samt når det gjelder kommunikasjo-nen og informasjonsutvekslingen mellom arbeidsgivere og hjelpeapparat. For at man skal lykkes i attføringsarbeidet med brukere av metadon o.l. spiller både egenskapene til den enkelte arbeidssøker, den enkelte arbeidsgiver og kjennetegn ved bistanden som gis fra en eventuell ekstern instans, viktige roller.no_NB
dc.publisherOslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
dc.relation.ispartofseriesAFI FoU-resultat
dc.subjectAttføring
dc.titleVeien til yrkeslivet for personer under legemiddelassistert rehabiliteringno_NB
dc.typerapport
fagarkivet.source.pagenumber74


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record