Show simple item record

dc.contributor.authorBlichfeldt, Jon Frode
dc.date.accessioned2020-08-20T07:23:03Z
dc.date.available2020-08-20T07:23:03Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12199/6137
dc.description.abstractRapporten tar for seg erfaringer og resultater fra et forsøks- og utviklings-prosjekt ved åtte videregående skoler i fire fylker over tre år. Først gjennomgås prosjektets mål og organisatoriske ramme, og siktepunktet med arbeidet i ulike faser av prosjektet. Det gjøres rede for følgeforskningens ståsted og framgangsmåter. Gjennom tilrettelegging av lokale diskusjoner, skulle skolene som deltok definere tiltak de ønsket å prøve ut gjennom et skoleår, i den hensikt å forlenge og kvalitativt forbedre lærernes yrkeskarriere til beste for elevene. Ved å sammenlikne svarmønstre på spørsmål om framtidsperspektiver ved prosjektets Steen, Arild Henrikt, og etter utprøving av tiltak, får en indikatorer på hva som er oppnådd. Disse resultatene sammenholdes med et mer omfattende intervjumateriale knyttet til en gjennomgang av tiltak og erfaringer ved den enkelte skole. Resultatene holdes også opp mot en mindre spørreunder-søkelse blant lærere som allerede har sluttet i skolen før full pensjonsalder. Resultatene viser at det ved prosjektslutt er færre lærere som ser for seg tidligpensjon enn ved prosjektSteen, Arild Henrikt. De tiltakene som skolene vektlegger, og som synes å bety noe for forlengelse av yrkeskarrieren, er først og fremst tiltak knyttet til faglig utvikling og samarbeid og dermed til mestring av de daglige arbeidsoppgavene. Lokal ledelse og autonomi synes viktig, dvs. at tiltak og gjennomføring har utgangspunkt i drøfting og videreføring av egne erfaringer, innenfor - og i samspill med - sentralgitte rammer og aktører.no_NB
dc.publisherOslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
dc.relation.ispartofseriesAFI Rapport 2002:3
dc.subjectLedelse
dc.subjectArbeidsmiljø
dc.subjectLivsfaser
dc.subjectSeniorpolitikk
dc.subjectSkoler
dc.titleEn framtid som lærer?no_NB
dc.typerapport
fagarkivet.source.pagenumber137 + vedlegg


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record