Show simple item record

dc.contributor.authorHalrynjo, Sigtona
dc.contributor.authorSteen, Arild Henrik
dc.date.accessioned2020-08-20T07:22:54Z
dc.date.available2020-08-20T07:22:54Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12199/6128
dc.description.abstractDette notatet av AFI-forskerne Halrynjo, Sigtona og Arild H. Steen, viser at tre av ti ansatte i såkalte velferdsyrker er usikre på om de kommer til å fortsette i jobben. På oppdrag fra Delta har Arbeidsforskningsinstituttet gjennomført en analyse av deltid, kompetanse og inkludering blant arbeidstakere i offentlig sektor uten høyere utdanning. Vi har benyttet datamateriale fra YS arbeidslivsbarometers spørreskjemaundersøkelse som ble sendt ut til et representativt utvalg av norske arbeidstakere i 2010. Notatet beskriver tilstanden på tre områder: 1) Kjønn, deltid og jobbverdier 2) Kompetanseutvikling, kompetanserealisering og ledelse 3) Inkludering og tilknytning til arbeidslivet. Notatet viser et kvinnedominert arbeidslivssegment med utstrakt bruk av deltid. Mange rapporterer et urealisert kompetansepotensial og flere vil ha større utfordringer. Samtidig er det 3 av 10 som er usikre på sin egen framtid i arbeidslivet. Mange er bekymret for om helsa holder. IA-avtale og inkluderingskultur ser ikke ut til å dempe uroen for framtiden i arbeidslivet. Notatet avslutter med regneeksempler som illustrerer hvilke potensialer som er knyttet til redusert deltid, redusert avgang til uførhet og økt kompetanserealisering blant arbeidstakere i dette arbeidslivssegmentet.no_NB
dc.publisherOslo: Arbeidsforskningsinstituttet
dc.relation.ispartofseriesAFI Notat 2010:16
dc.subjectKompetanse||Inkluderende arbeidsliv||Offentlig sektor||Kjønn||Deltid||Jobbverdier
dc.titleDeltid, kompetanse og inkludering – tilstand og muligheterno_NB
dc.typerapport
fagarkivet.source.pagenumber28


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record