Now showing items 1-1 of 1

    • Ny evaluering av Tiltakssatsingen for sosialhjelpsmottakere 

      Schafft, Angelika; Skardhamar, Torbjørn; Zhang, Tao (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2010)
      Satsingen på målrettede arbeidsmarkedstiltak for langtids sosialhjelpsmottakere (”til-takssatsingen”) ble igangsatt i 2003, og den hadde som hovedmål å gi økt og varig sysselsetting av målgruppen. Satsingen har vært ett ...