Now showing items 1-7 of 7

  • Civil Aviation in an Age of De-Regulation – Social Risks and Benefits. 

   Golden, Darragh; Underthun, Anders (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2016)
   The objective of this report is to assess important developments in the global aviation industry and how this affects civil aviation in Norway and Europe. The report is based on an academic literature review and other ...
  • Framtida til norsk luftfart 

   Underthun, Anders; Bergene, Ann Cecilie (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2014)
   Denne rapporten tar for seg problemstillinger som kan knyttes til norsk luftfarts framtid i en liberalisert og globalisert luftfartsvirkelighet. Blant viktige spørsmål som diskuteres er hvordan betingelsene for norsk ...
  • Jakten på den bærekraftige fleksibiliteten 

   Ellingsen, Dag; Underthun, Anders; Wathne, Christin Thea; Grimsmo, Asbjørn; Ingelsrud, Mari Holm (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2016)
   Denne rapporten oppsummerer to års arbeid med å forstå bemanningsbransjen i lys av det utfordrende begrepet “bærekraftig fleksibilitet”. Vi har brukt en blanding av kvalitative intervjuer med ansatte i bransjen, og en ...
  • En kontrollert framtid? 

   Grimsmo, Asbjørn; Underthun, Anders; Fossen, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2014)
   Målet i det prosjektet dette er en rapport fra, har vært å etablere en faglig dokumentert, felles virkelighetsoppfatning og forståelse for hva som bør gjøres av endringer og utviklingstiltak angående arbeidsforhold og ...
  • Partssamarbeidets kompetanseeffekter 

   Underthun, Anders; Drange, Ida; Borg, Elin (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2017)
   Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved Høgskolen i Oslo og Akershus vurderer i denne rapporten Forbundet for Ledelse og Teknikks (FLT) tariffestede støtteordning til etter- og videreutdanning (opprettet av FLT og NHO i ...
  • Seniorer i statlig sentralforvaltning: Kompetanse, motivasjon og planer for pensjonering 

   Ingelsrud, Mari Holm; Underthun, Anders (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2021-02-18)
   Hvilke egenskaper ved jobben i offentlig sentralforvaltning påvirker hvor lenge senior ansatte ønsker å fortsette i arbeid? Datagrunnlaget er Arbeidslivsbarometeret og Medbestemmelses-barometeret og kvalitative intervjuer ...
  • Transportarbeid i Norge 

   Bergene, Ann Cecilie; Underthun, Anders (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2012)
   I rapporten diskuterer seniorforskerne Bergene, Ann Cecilie og Anders Underthun, utfordringer knyttet til globalisering av transportsektoren og endringer i ansettelsesforholdene i kjølvannet av dette.