Now showing items 1-1 of 1

    • YS Arbeidslivsbarometer: Norsk arbeidsliv 2009 

      Halrynjo, Sigtona; Steen, Arild Henrik; Thorbjørnsrud, Kjersti (Heftet er utgitt til YS-konferansen oktober 2009. Heftet kan bestilles fra YS sentralt. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2009)
      YS Arbeidslivsbarometer måler trykket i norsk arbeidsliv. YS Arbeidslivsbarometer er en årlig analyse som beskriver tilstanden og utviklingen i norsk arbeidsliv på sentrale områder. Ofte stilles omfattende diagnoser om ...