Now showing items 1-2 of 2

  • Evaluering av Verneombudstjenesten i Statoil UPN 

   Fossen, Øystein; Falkum, Eivind; Talberg, Niri (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2013)
   I forbindelse med innføring av ny modell for verneombudstjenesten i Statoil 1. januar 2011 ble det bestemt at ordningen skulle evalueres etter 2 år. Høsten 2012 ble det tatt initiativ til å gjennomføre en evaluering etter ...
  • ”Hvem skal ut?” 

   Talberg, Niri; Drange, Ida (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2013)
   Det er tredje gang det utarbeides en rapport som ser på kjennetegn ved de som tror de vil være utenfor arbeidslivet om fem år av andre grunner enn utdanning og alderspensjon.