Now showing items 1-1 of 1

    • Historie – et guttefag? 

      Egeland, Cathrine; Tømte, Cathrine; Gunnes, Hebe (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2013)
      Seksjon for historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH), Universitetet i Oslo preges av en mannsdominans eller kjønnsubalanse blant de vitenskapelig ansatte i faste stillinger. Bare en femtedel ...