Now showing items 1-9 of 9

  • Bærekraftige familier - likestilte livsløp 

   Rasmussen, Paal; Klethagen, Pål; Svare, Helge (Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet/Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2010)
  • Erfaringer med og konsekvenser av graviditet og uttak av foreldrepermisjon i norsk arbeidsliv 

   Egeland, Cathrine; Enehaug, Heidi; Halrynjo, Sigtona; Lyng, Selma Therese; Svare, Helge (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
   I rapporten beskrives en rekke sider ved arbeidstakeres opplevelse av graviditet, permisjon og retur fra permisjon. Videre studeres mønstre og konsekvenser – både for kvinner og menn på kort og lang sikt - knyttet til ...
  • «Etter 1001 natt…» 

   Terjesen, Hans Chr. Aargaard; Svare, Helge; Salomon, Robert (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2014)
   Dette prosjektets hovedformål er å bygge ny kunnskap om hvordan ledere i industrien gjennom aktiv ledelse kan forlenge karrieren til bedriftens seniormedarbeidere. Hovedproblemstillingen i denne studien er følgende: Hvordan ...
  • Hvordan skape økt mestring blant frontlinjeansatte i servicenæringen 

   Svare, Helge; Klemsdal, Lars (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2011)
   Hvordan kan man på en enkel måte utvikle ansattes mestring i arbeidet? Denne rapporten oppsummerer erfaringene fra prosjektet Refleksjon, handling og mestring, som er et FoU-prosjekt gjennomført av forskere fra ...
  • Kunnskapsdeling i travelhetens tid 

   Enehaug, Heidi; Svare, Helge; Klethagen, Pål; Anderson-Glenna, Mary; Terjesen, Hans Chr. Aargaard; Fatnes, Anne Marie (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2015)
   Vi har i dette prosjektet undersøkt vilkårene for og bruken av ulike former for kunnskapsdeling i kunnskapsbedrifter. En bærende hypotese i prosjektet er at det er en sammenheng mellom kunnskapsdeling og læring og det ...
  • Likestilling og livskvalitet 2007 

   Holter, Øystein Gullvåg; Svare, Helge; Egeland, Cathrine (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
  • Mestring i arbeidet 

   Svare, Helge; Klemsdal, Lars (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2011)
   Hva er mestring. Hvordan skape økt mestring på arbeidsplassen. Hva er en mestringsgruppe. Hvordan Steen, Arild Henrikte en mestringsgruppe. Hvordan forløper et mestringsmøte. Sammenhengen mellom mestring og helse. Individuell ...
  • Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne – på ordinær måte 

   Skarpaas, Ingebjørg; Svare, Helge (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2014)
   Denne rapporten belyser Delmål 2 i IA-avtalen fra en hittil underforsket vinkel: Den tar for seg rekruttering til arbeidslivet av personer med nedsatt funksjonsevne via vanlige kanaler. Fire virksomheter organisert i ...
  • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn som dialogorganisasjon 

   Svare, Helge (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2011)
   I februar 2010 ble det inngått en avtale mellom Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (heretter STL) og Arbeidsforskningsinstituttet om å gjennomføre et prosjekt med fokus på STL som dialogorganisasjon. Prosjektet ...