Now showing items 1-7 of 7

  • Fortell meg at jeg er ønsket! 

   Hilsen, Anne Inga; Steinum, Trude (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2006)
   ”Sats på en senior” er slagordet til Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet (Krafttaket). Det overordnede målet med Krafttaket er å stimulere til et godt arbeidsmiljø og en god personalpolitikk i virksomhetene ...
  • Hva kan vi lære av gode eksempler på seniorpolitikk? 

   Steinum, Trude (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
  • Kunnskapsstatus for programmet FARVE (forsøksmidler arbeid og velferd) 

   Steinum, Trude; Hilsen, Anne Inga; Bull, Helga (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2007)
   Det er nå to år igjen av IA-avtalens avtaleperiode, og som et ledd i arbeidet med avtalens mål om å øke den gjennomsnittlige pensjonsalder var det et behov om å samle kunnskap om hvor innsatsen bør ligge de to neste årene. ...
  • Medvirkningsbasert organisasjonsutvikling 

   Wathne, Christin Thea; Fossen, Øystein; Steinum, Trude; Qvale, Thoralf Ulrik (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
   Dette notatet omhandler praktiske metoder for bedriftsutvikling og retter seg mot ledere og ansatte i bedrifter som er interessert i slik utvikling. Notatet retter seg også mot aksjons-forskere eller konsulenter som ...
  • På seniorvis 

   Hilsen, Anne Inga; Olsvik, Vigdis Mathisen; Steinum, Trude (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2009)
   Høsten 2006 ble det Steen, Arild Henriktet et prosjekt for å belyse hvilke faktorer som bidrar til tidligavgang fra arbeidslivet i kvinnedominerte bransjer. Prosjektet ble avsluttet ved årsskiftet 2008/2009. Hensikten med ...
  • Særaldersgrenser og virksomhetenes handlingsrom 

   Enehaug, Heidi; Hilsen, Anne Inga; Steinum, Trude (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
   Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdeparte-mentet (FAD) gjennomført en empirisk undersøkelse i virksomheter som er omfattet av sær-aldersgrenser pga særlig belastende jobber ...
  • Utredning om omstilling 

   Hilsen, Anne Inga; Steinum, Trude; Gjerberg, Elisabeth (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2004)
   Rapporten bygger på litteraturgjennomgang. Forskningslitteraturen om omstilling er ikke lett å sammenligne. Det omtales en rekke for­skjellige typer omstilling, og man har fokus på en rekke forskjellige effekter av ...