Now showing items 1-2 of 2

  • Arbeidsgiveres inkluderingsevne 

   Falkum, Eivind; Solberg, Anne Grethe (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2015)
   Rapporten gjengir og analyserer funnene fra en kvantitativ og en kvalitativ undersøkelse om arbeids­givernes inkluderingsevne. Det er utviklet en indeks for inkluderingsevnen. Ved hjelp av en korrela­sjons­analyse av hva ...
  • Fra ord til handling 

   Solberg, Anne Grethe; Wathne, Christin Thea; Madslien, Ida (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2016)
   Rapporten belyser hva som kan bedre kjønnsbalanse i ledelse. Fire type datainnsamlinger er benyttet; kartlegging av litteratur om tiltak, kvalitative intervjuer av 23 HR-ledere, kvantitativ spørreundersøkelse med 626 ...