Now showing items 1-2 of 2

  • Ny evaluering av Tiltakssatsingen for sosialhjelpsmottakere 

   Schafft, Angelika; Skardhamar, Torbjørn; Zhang, Tao (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2010)
   Satsingen på målrettede arbeidsmarkedstiltak for langtids sosialhjelpsmottakere (”til-takssatsingen”) ble igangsatt i 2003, og den hadde som hovedmål å gi økt og varig sysselsetting av målgruppen. Satsingen har vært ett ...
  • Yrkeshemmede i det ordinære arbeidslivet 

   Spjelkavik, Øystein; Frøyland, Kjetil; Skardhamar, Torbjørn (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2003)
   Arbeid med bistand (AB) er et arbeidsmarkedstiltak som gir bistand med sikte på inkludering av yrkeshemmede i ordinært arbeidsliv. Rapporten presenterer resultatene fra casestudier og en nasjonal spørreundersøkelse som ble ...