Now showing items 1-1 of 1

    • Når menn velger menn og kvinner velger menn... 

      Enehaug, Heidi; Hetle, Aslaug; Seierstad, Gjøril (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2004)
      Dette forprosjektet har sett nærmere på faktorer som kan påvirke bruk av kvinnelige ressurser innen norsk filmproduksjon. Prosjektet viser at det eksisterer dels konkurrerende virkelighetsoppfatninger med henblikk på hvilke ...