Now showing items 1-1 of 1

    • Kommuner og lærere - Farlige forbindelser? 

      Lauvdal, Torunn; Rymoen, Espen; Grooss, Bent-Ole (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 1998)
      Denne rapporten tar for seg spørsmål knyttet til hvilke konsekvenser det har for kommunene som arbeidsgivere at de må forholde seg til to ulike forhandlingssystemer og avtaleverk, lærernes på det statlige forhandlingsområdet ...