Now showing items 1-1 of 1

    • Psykologiske, organisatoriske og sosiale faktorer i arbeid av betydning for helse 

      Hilsen, Anne Inga; Grimsmo, Asbjørn; Sørensen, Bjørg Aase; Rapmund, Antje; Fuglerud, Kristin Skeide (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 1998)
      Norges forskningsråd (NFR) ved programmet "Helse i arbeidslivet" tok i 1997 initiativ til en kunnskapsoversikt som skulle kartlegge kunnskapsbehov og fremtidige forskningsbehov innen område arbeid og helse. Arbeidslivet ...